ZWROTY

Kupujący ma prawo zwrócić nieużywany towar wraz z opakowaniem, metkami, przewieszkami oraz gratisami w ciągu 14 dni.

Formularz zwrotu dołączany jest do każdej paczki lub można go pobrać oraz wydrukować - POBIERZ

Produkty wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać na koszt własny na adres Dispeed s.c. ul Niepodległości 72/6 , 64-100 Leszno.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy nie może być dłuższy, niż 14 dni od momentu, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy. Dotyczy to również sytuacji, gdy osoba trzecia, wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie tych rzeczy.

3. Aby Kupujący odstąpił od umowy, wymagane jest wypełnienie Formularza Zwrotów, który został dołączony do każdej paczki z zamówieniem. Należy go starannie wypełnić oraz zwrócić paczkę na adres Dispeed s.c. ul. Niepodległości 72/6, 64-100 Leszno

4. Dla informacji Sprzedającego, mile widziana informacja na temat przyczyny zwrotu, a co za tym idzie odstąpienia od umowy.

5. W przypadku prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia pierwszej paczki do Kupującego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania towaru zwrotu, którego dotyczy odstąpienie od umowy przez Kupującego.

6. Zwrot środków z tytułu odstąpienia od umowy zostanie dokonany tymi samymi metodami płatności, które widnieją w metodach płatności na sklepie Dispeed. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

7. W przypadku zwrotu zamówienia koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.

8. W przypadku wymiany towaru na inny, o tej samej wartości koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Sprzedający.

9. Rzeczy, obuwie, czy akcesoria należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy w możliwie, jak najszybciej w terminie, nie dłuższym, niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Wszystkie ustalenia widniejące w regulaminie zostaną zachowane, gdy zamówienie zostanie zwrócone przed upływem 14 dni.

10. Zwrotu towaru należy dokonać na adres sklepu Dispeed s.c. ul. Niepodległości 72/6, 64-100 Leszno.

11. Towar (zamówienie) odsyłany przez Kupującego powinien być w nienaruszonym, nienagannym stanie. Nie może posiadać żadnych śladów użytkowania, plam, zabrudzeń, czy zapachów. Produkt należy zwrócić w stanie oryginalnym, łącznie z wszystkimi metkami oraz zawieszkami.

12. Dodatkowo do zwracanego produktu prosimy dołączyć wypełniony oraz podpisany formularz zwrotu/wymiany. Produkt powinien być zapakowany w tak staranny sposób, aby wyeliminować powstanie ewentualnych uszkodzeń, czy naruszeń paczki w trakcie transportu.

13. Zwrot pieniędzy dokonywany jest na wskazany w formularzu zawrotu numer konta bankowego.

VIII. Wymiana

1. W celu wymiany towaru prosimy o kontakt mailowy poprzez adres sklep@dispeed.pl lub telefoniczny po numer +48 887 394 777

2. Nastąpi wtedy sprawdzenie dostępności produktów wchodzących w skład wymiany.

3. Koszty wynikającego z odesłania produktów ponoszone są przez Kupującego.

4. Koszty kolejnej wysyłki związanej z wymienionymi produktami ponoszone są przez Sprzedającego.

IX. Reklamacje

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne towaru, które określone są w art.556, a następnie Kodeksu Cywilnego.

2. Wadą fizyczną towaru nazywamy jej niezgodność, co do zawieranej umowy. Wadą nazywamy towar, który nie posiada odpowiednich, przedstawionych na sklepie Sprzedającego właściwości, nie nadaje się do celu, o który sprzedający informował. Produkt posiadający wadę fizyczną, to również taki, który został sprzedany Kupującemu w stanie niekompletnym. 3. O wadzie prawnej towaru jest mowa wówczas, kiedy produkt stanowi wartość osoby trzeciej lub jest w obciążony prawem osoby trzeciej. Jest ona wynikiem decyzji postanowienia właściwego organu.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę towaru jeżeli zostanie ona potwierdzona w okresie 2 lat od dnia jego wydania/odbioru.

5. Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania/wysłania towaru, podejrzewa się, że jej przyczyna istniała w chwili wydania/odbioru towaru przez Kupującego.

6. Sprzedający nie ponosi winy z tytułu rękojmi, w momencie gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. Produkty, z powodu wady były sprzedawane po obniżonej cenie lub w specjalnej łączonej promocji. Produkt nie podlega wówczas reklamacji.

7. Kupujący ma prawo żądać w ramach reklamacji : - odstąpienia od umowy, - wymiany towaru na nowy, - naprawy zakupionego towaru, - obniżenia ceny. Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy w momencie, kiedy wada jest nieistotna lub nieuzasadniona.

8. W momencie, kiedy Kupujący wymaga wymiany produktów lub jego naprawy, Sprzedający ma prawo odmówić jego żądania. Takie prawo przysługuje, jeżeli naprawa lub poprawa stanu z wadliwego na odpowiedni jest niemożliwa lub wymagałaby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu z zaproponowaniem rozwiązania „trzeciego”. W momencie odmowy Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie („trzecie”).

9. Kupujący nie ma prawa żądać odstąpienia od umowy w momencie, kiedy wada ma charakter nieistotny. Ma za to prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny w przypadku, gdy wada jest zauważalna. Kupujący powinien określić wartość, o jaką ma zostać obniżona cena.

10. Cena w przypadku akceptacji, powinna zostać obniżona zgodnie z proporcją istotności wspomnianej wady w skali całego produktu.

11. Do każdej paczki Sprzedający dołącza formularz zwrotu, który powinien posłużyć również jako formularz reklamacyjny. Skorzystanie z formularza w momencie składanie reklamacji ułatwi rozpoznanie przyczyny oraz przyspieszy proces reklamacyjny.

12. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pomocą wymienionego formularza oraz odesłana na adres Dispeed s.c. ul. Niepodległości 72/6 , 64-100 Leszno

13. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanych produktów na w/w adres. Sprzedający zobowiązany jest do wysłania kuriera do Kupującego, co oznacza jednocześnie, że koszt odesłania reklamowanego produktu jest po stronie Sprzedającego.

14. Sprzedający zobowiązuje się to rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

15. W momencie, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedający deklaruje się do wymiany wadliwego towaru na nowy, bądź usunięcie wady w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

16. W momencie odstąpienia od umowy lub żądania wymiany produktów na nowy(wolny od uszkodzeń), Kupujący zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony towar na wskazany w punkcie 12 adres. W przypadku odstąpienia od umowy, koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. W przypadku wymiany towaru, koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Sprzedający.

17. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy, Sprzedający zobowiązany jest do wzoru płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedający ma prawo do wstrzymania zwrotu środków do momentu otrzymania zwracanego produktu.

18. W sytuacji uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego z żądaniem obniżenia ceny przez Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu odpowiedniej kwoty w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

19. Sprzedający nie rozpatruje reklamacji produktów uargumentowanych o różnice w parametrach technicznych, odcieniach kolorów, rozdzielczości grafik naniesionych na produktu. Różnice mogą być spowodowane różnymi ustawieniami monitora komputerowego, czy ekranu smartphona. Na argumenty związane z w/w czynnikami Sprzedający nie dokonuje wymian zakupionych produktów.

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Resetuj hasło